STAR EDU

Công ty TNHH Giáo Dục Quốc Tế SIEC – Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Star Edu được thành lập vào ngày 01 tháng 3 năm 2015 là đơn vị đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế tại Vũng Tàu.

About us

tin tức - sự kiện

các khoá học

TIẾNG ANH MẪU GIÁO

Trẻ em từ 4 – 6 tuổi

60 giờ/khoá

XEM THÊM

TIẾNG ANH THIẾU NHI

Thiếu nhi từ 6.5 đến 12 tuổi

70 giờ/khoá

XEM THÊM

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

Học viên từ 12 đến 16 tuổi

60 giờ/khoá

XEM THÊM

TIẾNG ANH GIAO TIẾP

Học viên từ 16 tuổi trở lên

46 giờ/khoá

XEM THÊM

TIẾNG ANH DOANH NGHIỆP

Các quý doanh nghiệp

46 giờ/khoá

XEM THÊM

TIẾNG ANH LUYỆN THI

Cấp II trở lên, Sinh viên, Người đi làm

60 giờ/khoá

XEM THÊM

thông tin liên hệ