Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

“𝑰𝒕 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒑𝒓𝒆𝒎𝒆 𝒂𝒓𝒕 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒆𝒂𝒄𝒉𝒆𝒓 𝒕𝒐 𝒂𝒘𝒂𝒌𝒆𝒏 𝒋𝒐𝒚 𝒊𝒏 𝒄𝒓𝒆𝒂𝒕𝒊𝒗𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒌𝒏𝒐𝒘𝒍𝒆𝒅𝒈𝒆” – 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐄𝐢𝐧𝐬𝐭𝐞𝐢𝐧
Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11
𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐄𝐝𝐮 kính chúc các thầy cô luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công và thật nhiều nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”.
Star Edu – Bringing success to you

Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *