Chúc mừng Khôi Nguyên

Chúc mừng Khôi Nguyên với điểm số cực khủng ở 2 kỹ năng Reading đạt 8.5 và Listening đạt 8.0.
 Star Edu - Bringing success to you

Chúc mừng Khôi Nguyên với điểm số cực khủng ở 2 kỹ năng Reading đạt 8.5 và Listening đạt 8.0.

Star Edu – Bringing success to you

error: Nội dung được bảo vệ, vui lòng không copy !!