ANH NGỮ STAR EDU TRÂN TRỌNG CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

“A good teacher is like a candle — it consumes itself to light the way for others.” (Một người thầy tốt giống như một ngọn nến, tự đốt cháy mình để soi đường cho những người khác.)

xem thêm
Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *