𝐒𝐭𝐞𝐦 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 – 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐲 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢

🚀𝐒𝐭𝐞𝐦 𝐑𝐨𝐛𝐨𝐭 – 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 đ𝐚̂̀𝐲 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐯𝐚̀ 𝐧𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐯𝐮𝐢🚀

🌟HĐ ngoại khoá thứ 2 của 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐄𝐝𝐮 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟑, các con được trải nghiệm lắp ráp mô hình Xe đua F1 🏎 và thi đấu với nhau tại Học viện Công nghệ Stem Robot Vũng Tàu
🚀Stem Robot (Robotics in STEM) là một lĩnh vực phát triển và sử dụng robot trong việc giáo dục và học tập trong các môn STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học). Stem Robot không chỉ giúp các con hiểu và ứng dụng các nguyên lý khoa học và toán học một cách thực tế, mà còn giúp tăng cường kỹ năng tư duy logic, sáng tạo và khám phá.
🌊𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐄𝐝𝐮 – 𝐀 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞𝐫 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫🌊
Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *