🩷𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘🩷

🩷Wishing you a day that’s just like you… really special!🩷
🩷Chúc mừng ngày của nửa kia thế giới🩷
🩷STAR EDU xin kính chúc tất cả các mẹ, các giáo viên nữ, nhân viên nữ của STAR EDU có một ngày 8.3 thật vui vẻ và hạnh phúc🩷
🩷STAR EDU would like to wish all mothers, female teachers, and female employees of STAR EDU a happy and joyful March 8th.🩷
🩷𝐇𝐀𝐏𝐏𝐘 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋 𝐖𝐎𝐌𝐄𝐍’𝐒 𝐃𝐀𝐘🩷

Nguồn: tham khảo trên Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *